Pla de Mobilitat Sostenible per al Personal: una eina necessària per fer un país millor

MC Mobilitat

​Avui el Diari d'Andorra publica una tribuna d'opinió del nostre company Marc Cornella, director de Gestió de Persones, sobre el Pla de Mobilitat Sostenible per al Personal.

Pot accedir a la publicació on line aquí

Les evidències ens interpel·len: cada any que passa hi ha més cotxes a Andorra i, en conseqüència, més cues. Aquest fet també comporta que tenim més contaminació per emissions i per sorolls. La mobilitat interna no turística és responsable del 13% de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle al nostre país. Aquestes emissions, com bé ens recorden aquests dies des de la Cimera del Clima a Glasgow, són les principals responsables del canvi climàtic i, per tant, de l’augment de la temperatura del planeta.

Arribats a aquest punt, entendrem la necessitat i la utilitat dels Plans de mobilitat sostenible que allò que pretenen és el canvi d’hàbits pel que fa al transport de les col·laboradores i col·laboradors, dels proveïdors i, fins i tot, de clients cap a mètodes sostenibles. I què vol dir mètodes sostenibles? La promoció de mobilitat no motoritzada, del transport públic o bé fórmules de transport col·lectiu, com el transport a la demanda, que competeixin directament amb l’ús del vehicle privat. Cal fomentar la disminució del consum energètic i de les emissions de contaminants, reduir les congestions de trànsit i millorar la qualitat de l’aire.

Des del punt de vista empresarial, hi ha molts beneficis, com per exemple la reducció dels costos associats al transport (pàrquing, combustible, flota, etc.), millora en els desplaçaments dels treballadors, increment del compromís i identificació amb la companyia, millora en la qualitat de vida, reducció del temps perdut a causa de les cues, entre d’altres.

Fa uns mesos, a Vall Banc, vam iniciar el procés d’elaboració del Pla de Mobilitat Sostenible per al Personal. Com a organització de més de 100 treballadors, el Govern reglamentà al desembre del 2020 que l’havíem de tenir a punt abans del 31 de desembre del 2022. Nosaltres vam voler avançar-nos i començar la feina de seguida. Per què? Perquè per a Vall Banc la sostenibilitat mediambiental és un element estratègic.

Per altra banda, vam constatar, amb dades del servei de mobilitat, que cada dia passen més de 12.000 vehicles per la nostra seu central al carrer de la Unió, més 16.500 per davant de l’oficina de la Massana i gairebé 5.000 per davant l’oficina d’Andorra la Vella. Finalment, està valorat que el cost d’un vehicle mitjà de propietat per a un ús d’uns 20.000 quilòmetres l’any és d’uns 500 euros anuals, aparcament a part.

Del nostre Pla de Mobilitat Sostenible per al Personal de Vall Banc se’n desprèn que el 42% del personal de l’entitat acudeix al lloc de feina a peu i el 49% ho fa amb cotxe particular, entre altres dades significatives. Bones dades pel que fa a l’accés a peu a la feina i dades força millorables pel que fa a l’ús del vehicle privat.

Al Pla, participat per la gran majoria de personal de l’organització, ens preguntem què podem fer nosaltres com a empresa del sector privat per assolir una mobilitat més sostenible? Hem de reduir els desplaçaments, potser incrementant l’índex de teletreball, amb més flexibilitat horària i potser facilitant descomptes per a dinar. Podem estimular l’ús del transport públic. Podem cercar sinergies amb altres empreses per estimular un transport a la demanda que sigui competitiu respecte el vehicle privat. Podem habilitar espais d’aparcament de bicicletes i patinets i podem fomentar la mobilitat elèctrica, amb carregadors a l’aparcament, per exemple. També podem fer campanyes de comunicació que fomentin la mobilitat sostenible. A tall d’exemple: el fet de caminar com a hàbit saludable. Hem de sensibilitzar i conscienciar, entre altres possibles iniciatives i accions.

Personalment, em preocupa que no siguem encara més actius amb els riscos que tenim, quan sentim conceptes com crisi climàtica o la declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica. Explicant-vos l’exemple de Vall Banc, espero haver ajudat a aclarir què són els Plans de Mobilitat Sostenible i desitjo que entre tots hi posem el granet de sorra que ajudi a fer d’Andorra un país millor, amb una societat amb més qualitat de vida i més sostenible!

Categories
Recent posts
Notícies relacionades